Szakterületek

Ügyvéd

Szakszerűség, megbízhatóság, pontosság
– elégedett ügyfél

MINDENKINEK A SAJÁT ÜGYE A LEGFONTOSABB, ENNEK MEGFELELŐEN TEVÉKENYKEDEM!

Célom, hogy a hozzám forduló Ügyfeleimnek a legmagasabb szakmai színvonalon a leggyorsabb, leghatékonyabb, pontos és megbízható ügyintézést biztosítsam.

Elsősorban családjog, ingatlanjog, öröklési jog, munkajog, polgári jog, civil szervezetek joga, valamint büntetőjog szakterületre specializálódtam, de számos további területen – így az egyes szakterületek, és a bennük foglalt tevékenységek felsorolása nem teljeskörű – ellátom mind magánszemély mind céges ügyfeleim képviseletét peres és peren kívüli eljárásokban.

Többek között az alábbi szakterületeken nyújtok jogi szolgáltatást ügyfeleim részére:

CSALÁDJOG

Széleskörű tapasztalattal rendelkezem a peres és peren kívüli családjogi jogviták terén.

Kiemelt ügycsoportok:

 • házassági bontóperek
 • élettársi életközösség felbontása
 • gyermekelhelyezés
 • gyermektartásdíj megállapítása, módosítása megszüntetése
 • kapcsolattartás szabályozása, megváltoztatása
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése
 • házastársi vagyonközösség megszüntetése

INGATLANJOG

 • ingatlannal kapcsolatos okiratok szerkesztése (adásvételi szerződés, ajándékozás, bérleti szerződés, csereszerződés, haszonélvezeti jog alapítása, stb.)
 • ingatlanokkal kapcsolatos peres képviselet ellátása
 • közös tulajdon megszüntetése
 • elbirtoklási igények érvényesítése
 • telekalakítás
 • társasházi lakás, garázs, termőföld, zártkert, ház, házrész és bármely ingatlan ügyintézésével kapcsolatos jogi tanácsadás

ÖRÖKLÉSI JOG, HAGYATÉKI ÜGYEK, VÉGRENDELETEK

Tapasztalataim alapján a családi kapcsolatok szövevényessége és azok rendezetlensége miatt  az öröklési jogi szabályok alkalmazása egyre nehezebbé válik. Egyre gyakrabban találkozom határon átnyúló öröklési jogvitákkal, így mára elengedhetetlenné vált a nemzetközi magánjogi szabályozás ismerete és azok alkalmazása a hagyatéki eljárások során.

E körben az alábbi ügycsoportokkal foglalkozom:

 • végrendelet készítése
 • tartási, életjáradéki, öröklési szerződés készítése
 • képviselet hagyatéki eljárásban
 • peres képviselet ellátása öröklési jogvitákban
 • öröklési, hagyatéki ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás.

CIVIL SZERVEZETEK JOGA – EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK 

Az egyesületek, alapítványok ügyei intézésében szerzett széleskörű tapasztalataim alapján elmondható, hogy a jogszabályi háttér változékonysága miatt manapság ezen szervezetek vezető tisztségviselőitől nem várható el a szakszerű segítség nélküli  ügyintézés. A civil szervetek számára elengedhetetlenül szükséges a törvényes működés, hiszen csak így tudják megvalósítani az alapító okiratban, alapszabályban  megfogalmazott céljaikat. Egy szervezet törvényes működése érdekében szükséges valamennyi, a civil szervetek jogával foglalkozó jogszabályok folyamatos nyomon követése, amely komoly felkészültséget kíván meg.

E körben vállalom:

 • egyesület , alapítvány alapítását
 • alapszabály, alapító okirat módosítását
 • egyesület, alapítvány megszüntetését

MUNKAJOG

 • MUNKAVISZONNYAL összefüggő jogi tanácsadás, valamint ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben
 • Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • A jogviszony megszüntetésével (pl. felmondással) kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, szükség szerinti perindítás
 • Kártérítési ügyekkel, üzemi balesetből eredő igényekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet

SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE

A szerződések joga olyan terület, amely speciális tudást igényel.  A felek sok esetben kötnek olyan megállapodásokat, amely jogi szakember segítsége nélkül készült, és sokszor a tényleges szerződési akaratukat sem tartalmazza megfelelően. Álláspontom szerint, egy ilyen kötelezettségvállalás a későbbiekben visszafordíthatatlan problémákat tud okozni. Ennek elkerülése érdekében szükségesnek tartom a felek akaratának feltérképezését, egy ennek megfelelően kialakított szerződéses tartalom rögzítését. E körben vállalom szerződések készítését és véleményezését.

JOGI TANÁCSADÁS

Előzetes időpont egyeztetést követően fogadom irodámban azon ügyfeleimet, akik egy adott ügy kapcsán vagy éppen általánosságban szeretnének jogi tanácsot, véleményezést kérni. Az ügy bonyolultságától függően, az esetleges irattanulmányozás után, arra törekszem, hogy szakmailag megalapozott tájékoztatást nyújtsak.  Biztosíthatom, hogy az ügyvédi tevékenységem bizalmas jellegű, tekintettel arra, hogy az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást.
Tekintettel arra, hogy árajánlatot nem áll módomban feltüntetni az ügyvédi honlapokra vonatkozó szabályzatok tiltó rendelkezései miatt, így erre vonatkozó kérdéseit is a jogi tanácsadás keretein belül teheti fel.
Forduljon hozzám bizalommal!”

MUNKADÍJAK

Az ügyvédi munkadíj a hatályos jogszabályok alapján a felek közötti szabad megállapodás tárgya. Korrekt, mindenre kiterjedő ajánlat az adott ügy megismerését követően adható.  A vonatkozó kamarai szabályzat kifejezetten tiltja a konkrét ügyvédi munkadíj közzétételét. Ezért erről csak akkor tudom tájékoztatni, ha a leendő ügyfél ezt kéri, díjazással kapcsolatos kérdésével kereshet telefonon vagy akár elektronikus úton is.

Fel a tetejére