ÖRÖKLÉSI JOG, HAGYATÉKI ÜGYEK, VÉGRENDELETEK

Tapasztalataim alapján a családi kapcsolatok szövevényessége és azok rendezetlensége miatt  az öröklési jogi szabályok alkalmazása egyre nehezebbé válik. Egyre gyakrabban találkozom határon átnyúló öröklési jogvitákkal, így mára elengedhetetlenné vált a nemzetközi magánjogi szabályozás ismerete és azok alkalmazása a hagyatéki eljárások során.
E körben az alábbi ügycsoportokkal foglalkozom:
  • végrendelet készítése
  • tartási, életjáradéki, öröklési szerződés készítése
  • képviselet hagyatéki eljárásban
  • peres képviselet ellátása öröklési jogvitákban
  • öröklési, hagyatéki ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás.
Fel a tetejére